De ontwikkelingen in Zutphen

Fort de Pol compleet

 

Al jarenlang leest u in onze verslagen over de plannen rond Fort de Pol. Stukje bij beetje ging dit aangrenzende perceel onderdeel uitmaken van onze locatie. In 2014 droeg de gemeente de laatste twee hectare over. Ruimte genoeg dus voor al onze uitbreidings- en ontwikkelingsplannen. Een deel van Fort de Pol hebben we ingericht voor de opslag van hout en biogranulaat. Daarnaast hebben we opslagruimte voor ammoniumsulfaat gerealiseerd.

 

Realisatie ammoniumsulfaattanks

Zutphen Baggertanks

 

Het leek nog het meest op een teambuildingsevenement. Zo ongeveer alle medewerkers van GMB BioEnergie in Zutphen waren opgetrommeld om twee enorme ‘zakken’ uit te rollen van 36 x 32 meter. De bagtanks hebben samen een capaciteit van ruim 5.000 kuub en zijn bedoeld voor de opslag van ammoniumsulfaat. De opslagcapaciteit op eigen terrein is ideaal: de afzet van deze vloeibare meststof is seizoensgebonden. Dankzij de twee tanks hoeft het productieproces niet te stagneren én kunnen we in het bemestingsseizoen aan de vraag voldoen.

 

Optimalisatie van de ontwateringsinstallatie

We zagen het afgelopen jaar opnieuw de hoeveelheid aangeleverd vloeibaar slib toenemen. Reden voor ons om het ontwateringsproces te optimaliseren. We wilden vooral de capaciteit van de decantercentrifuge maximaal gaan benutten. Dit is met 7.724 draaiuren uitermate goed gelukt. De wisselende samenstelling van de slibstromen was een complicerende factor voor de decanter. Daarom hebben we de twee voorraadtanks, waarin het aangevoerde vloeibare slib wordt opgeslagen, voorzien van een nieuwe pomp en leidingen. Deze krachtige pomp werkt in feite als ‘jetstreamer’ en mengt de verschillende slibstromen in de silo’s tot een homogene massa. De decanter kan hierdoor stabieler en dus op hogere capaciteit draaien.

 

slibaanvoer

 

We breidden de ontwateringsinstallatie ook uit met een zeef die verontreinigingen en voorwerpen groter dan 5 mm uit het slib haalt. De versnijder heeft weliswaar geen moeite met deze voorwerpen, maar we streven naar een minimale vervuiling van ons ontwaterd slib. Onze technische dienst heeft de optimalisatie van de ontwateringsinstallatie geheel in eigen beheer uitgevoerd. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor een ijzerchloridedoseringsinstallatie, zodat we onze fosfaat beter kunnen binden.

Groot onderhoud aan machinepark

In onze fabriek staat een compostzeef met een doorsnede van maar liefst 3,5 meter. Vorig jaar vervingen we het loopvlak van deze zeef. We vervingen ter plaatse – in de volgebouwde productiehal dus – het 2,5 ton wegende loopvlak. Het is een voorbeeld van het groot onderhoud dat in toenemende mate nodig is om de betrouwbaarheid van onze installaties te waarborgen.

 

Aanleg glasvezelnetwerk

Op ons terrein in Zutphen hebben we een glasvezelnetwerk aangelegd. Deze infrastructuur maakt het mogelijk om alle machines en installaties via een razendsnel en betrouwbaar netwerk aan te sturen. Ook de installaties die nog gerealiseerd zullen worden, kunnen gemakkelijk op dit netwerk worden aangesloten.

 

SaNiPhos

Urineverwerkingsfabriek SaNiPhos verwerkte vorig jaar 1.400 m3 urine, voornamelijk afkomstig van Moeders voor Moeders. De maximumcapaciteit van 5.000 m3 per jaar is daarmee voor een klein deel benut. Maar de waarde van SaNiPhos meten we niet alleen af aan het financiële rendement. Het inzamelen van urine en het hieruit winnen van fosfaat en stikstof is een systeeminnovatie die tijd nodig heeft. Een innovatie die als voorbeeld fungeert en uiteenlopende partijen binnen en buiten de waterketen inspireert. Voor ons een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Overigens zien we het als belangrijke stap dat het uit urine gewonnen struviet in 2014 formeel werd erkend als meststof.

 

Terugwinning van nutriënten

Bij GMB BioEnergie zijn we altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om nutriënten terug te winnen uit slib. Wat vanuit zuiveringsperspectief grote vervuilers zijn, kunnen wereldwijd schaarse stoffen zijn. Deze stoffen willen wij maximaal benutten en we onderzoeken de mogelijkheden hiervoor. Een goed voorbeeld van een beproefde methode om nutriënten te benutten, is de winning van ammoniumsulfaat uit de luchtwassers in onze fabriek. Met zwavelzuur halen we stikstof uit de proceslucht. Dat leverde in 2014 maar liefst 14.000 ton ammoniumsulfaat op. Een waardevolle en duurzame meststof.


We onderzochten in 2014 ook de mogelijkheden om ons biogranulaat een hoogwaardiger toepassing te geven. We zetten het nu vooral af als biobrandstof met een hoge energetische waarde. Maar door het eindproduct verder te ontwikkelen kunnen we de mogelijkheden voor toepassing in de landbouw vergroten.
Bij onderzoeken en ontwikkelingen als deze werken we nauw samen met andere organisaties, hogescholen en universiteiten. 

 

Participatie in Pakhuis Noorderhaven

Elf Zutphense ondernemingen – waaronder GMB BioEnergie - maakten gezamenlijk de renovatie van Pakhuis Noorderhaven mogelijk. In dit historische gebouw is nu Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven gehuisvest. Een ontmoetingsplek voor ondernemers met goede ideeën op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

 

Zutphen pakhuis

 

verder » « terug