De ontwikkelingen in Lichtenvoorde

Synergievoordelen behouden

Aanvankelijk leek 2014 een jaar vol uitdagingen te worden voor de BIR in Lichtenvoorde. Op deze locatie vergisten we organische reststromen. De vrijkomende proceswarmte leveren we aan de afvalwaterzuivering van een leerlooierij. En het personeel werkt zowel voor dit bedrijf als voor de BIR. Goed voor een aanzienlijk synergievoordeel. Het faillissement van de leerlooierij zou de business case van de BIR dan ook ingrijpend beïnvloeden. Gelukkig kon het bedrijf een doorstart maken, waardoor de synergievoordelen weer terug kwamen.

 

Opnieuw subsidie gekregen

Voor twee gasmotoren werd opnieuw subsidie toegezegd voor een periode van 12 jaar, in het kader van de ‘SDE verlengde levensduur’ regeling. Dat was goed nieuws: de subsidie is cruciaal voor de exploitatie van de BIR.

 

Aanwending restwarmte

De installatie van de BIR produceert veel restwarmte die niet geheel wordt benut. Op initiatief van de lokale gemeenschap wordt onderzocht of met deze warmte het zwembad in Lichtenvoorde kan worden verwarmd. De hiervoor (met steun van de gemeente) opgerichte Stichting Energiek zal in 2015 uitsluitsel kunnen geven over de mogelijkheden.

 

Verwerking reststoffen en elektriciteitsproductie 2005 - 2014 BIR

 

 

 

Energieproductie per maand BIR

 

 

verder » « terug