Kerncijfers ontwatering

Kerncijfers ontwatering 2014 2013 2012 2011 2010
Aanvoer en verwerking vloeibare reststromen
Aanvoer
BIR tonnen 33.264 27.085 21.302 25.739 22.217
Waterschappen tonnen 93.973 68.232 833 5.857 5.113
Industriële klanten tonnen 67.239 50.512 59.958 64.402 39.130
Totaal tonnen 194.475 145.829 82.093 95.999 66.461
Afvoer
Reststromen tonnen 468 430 420 544 2.406
tonnen ds 23 22 21 27 120
Voorraadmutatie
Reststromen tonnen -75 95 251 -9 -230
tonnen ds -4 5 13 0 -12
Verwerking
Reststromen tonnen 194.083 145.304 81.422 95.464 64.285
tonnen ds 9.515 6.935 4.745 4.894 3.361
ds % 4,9% 4,8% 5,8% 5,1% 5,2%
Productie ontwaterde reststroom
Reststromen tonnen 36.166 23.256 15.672 17.679 12.405
tonnen ds 8.917 6.217 4.460 4.894 3.043
ds % 24,7% 26,7% 28,5% 27,7% 24,5%
Verbruik grond-, hulpstoffen en energie
Elektra kwh/ ton slib 3,3 3,8 5,8 5,2 6,6
Diesel lt / ton slib 0,10 0,06 0 0 0
PE kg actief / ton DS 13,0 11,4 14,1 13,5 12,5
Decanter ton slib / uur 25,1 23,9 16,8 19,8 20,5
Stikstoflozing kg N / ton slib 0,94 0,96 1,07 1,08 1,17

 

verder » « terug