Kerncijfers compostering

Kerncijfers Compostering 2014 2013 2012 2011 2010
Aanvoer en verwerking reststromen
Aanvoer
rwzi-slib tonnen 220.755 216.223 210.517 208.093 212.686
tonnen ds 53.094 51.882 50.990 50.178 50.800
ds % 24,1% 24,0% 24,2% 24,1% 23,9%
Overige reststromen tonnen 51.527 44.934 44.066 24.557 17.158
tonnen ds 13.481 12.992 14.170 6.331 4.507
ds % 26,2% 28,9% 32,2% 25,8% 26,3%
Afvoer
Reststromen tonnen 12.217 31 0 35 0
tonnen ds 2.566 7 0 12 0
Voorraadmutatie
rwzi-slib tonnen 2.622 12.372 8.814 301 -1.021
tonnen ds 689 3.252 2.349 71 -241
Verwerking
Reststromen tonnen 257.443 248.754 245.769 232.314 230.865
tonnen ds 63.320 61.615 62.811 56.426 55.548
ds % 24,6% 24,8% 25,6% 24,3% 24,1%
Productie biogranulaat en ammoniumsulfaat
Biogranulaat tonnen 71.796 73.110 65.794 60.935 58.820
% 62,8% 63,8% 67,2% 66,5% 64,6%
Ammoniumsulfaat tonnen 14.122 12.787 11.716 12.133 11.424
Verbruik grond-, hulpstoffen en energie
Elektra kwh/ ton slib 44,6 45,2 45,6 46,9 44,7
Diesel lt / ton slib 1,69 1,76 1,60 1,62 1,73
Hout m3 / ton slib 0,170 0,146 0,156 0,201 0,172
Zwavelzuur kg / ton slib 16,8 14,4 14,4 15,9 16,3
Drinkwater lt / ton slib 17,5 22,1 30,4 29,0 24,4
Koel- en waswater m3 / ton slib 18,2 18,8 20,1 19,4 16,6
Stikstoflozing kg N / ton slib 0,32 0,38 0,68 0,56 0,81

 

verder » « terug