Cijfers die energie geven

Cijfers boven begroting

2014 was een goed jaar. De cijfers liegen er niet om. In Zutphen verwerkten we bijna 167.000 ton slib en in Tiel ruim 90.000 ton. Dat zijn hoeveelheden die niet alleen de cijfers van 2013 overtreffen, maar ook onze prognose voor het afgelopen jaar. We hebben daarnaast ook nog eens ruim 194.000 ton slib ontwaterd. Dat is een 20 procent meer dan verwacht. Cijfers die energie geven!

 

Groeiende aanvoer

We kregen in 2014 – zoveel maken de cijfers wel duidelijk – meer slib aangeleverd dan in 2013. Een deel van dit slib was afkomstig van slibverwerkende bedrijven die om uiteenlopende redenen capaciteit tekort kwamen. In Zutphen kregen we meer slib binnen dan we konden verwerken. Omdat de opslagcapaciteit al volledig was benut, hebben we vanuit Zutphen en deel moeten exporteren. De geëxporteerde hoeveelheid komt nagenoeg overeen met de hoeveelheid die afkomstig is van onze collega verwerkers. Van onze vaste klanten hebben wij al het slib aangenomen en verwerkt.

 

Tijdelijk stagnerende afzet biogranulaat

De installaties in Zutphen en Tiel draaiden op volle toeren. Voor onze teams was het de uitdaging om de procestijden waar mogelijk te verkorten – en zo de verwerkingscapaciteit optimaal te benutten. Dat lukte buitengewoon goed en we zijn trots op de inzet en motivatie van onze medewerkers.
De afzet van biogranulaat stagneerde echter. Produceerden we bijna 72.000 ton , de afzet bleef met zo’n 58.000 ton ver achter. We hadden onvoldoende afnemende klanten en de voorraad groeide dan ook gestaag.

 

We hebben veel energie gestoken in het vinden van nieuwe afzetkanalen. En met succes. Tegen het einde van het jaar kwam er een wending en konden we biogranulaat gaan leveren aan nieuwe klanten. Sinds die tijd slinken de voorraden gestaag.

 

Ontwikkeling en innovatie

Natuurlijk zijn we ook in 2014 weer volop bezig geweest met ontwikkelingen en innovaties. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om nuttige stoffen terug te winnen uit afvalwater én om de afzet- en toepassingsmogelijkheden van de stoffen te vergroten. Daarnaast staken we de nodige energie in de verdere ontwikkeling en het onderhoud van onze locaties. In dit jaarverslag vindt u daar meer informatie over.

 


Meer technisch onderhoud

Het afgelopen jaar hebben we het nodige onderhoud moeten verrichten in onze fabrieken. Wat vooral opvalt, is dat het onderhoud grootschaliger wordt en steeds vaker complete vervanging van onderdelen nodig is. Gezien de leeftijd van de installatie en gebouwen is dat niet verwonderlijk. Voor onze technische dienst was het een uitdaging om de vervangings- en uitbreidingsprojecten te combineren met de dagelijkse productie.

 

2015 wordt een druk jaar

De positieve lijn die het afgelopen jaar zichtbaar was – groeiende aanvoer, groeiende afzet – zal zich naar verwachting ook in 2015 voortzetten. Vermoedelijk zullen we zelfs nog zo’n 10.000 ton biogranulaat meer kunnen afzetten dan we produceren. De aanvoer van slib zal de verwerkingscapaciteit overstijgen. In 2015 gaan we daarom drie nieuwe composteringstunnels bouwen in Zutphen. We zullen hiervoor ook het luchtbehandelingscircuit moeten opschalen. Verder zullen we de infrastructuur op deze locatie verder uitbreiden. Langs de buitenkant van het terrein gaan we een rondweg realiseren. Via deze route kunnen straks alle bestemmingen op de locatie gemakkelijk en veilig worden bereikt. In Tiel gaan we bovendien een nieuw kantoor bouwen.

 

Het is waar dat de cijfers van 2014 energie geven. Maar het is ook waar dat 2015 een druk jaar wordt waarin we die energie goed kunnen gebruiken…

 

verder » « terug