Contact

GMB Civiel B.V.

GMB Civiel realiseert complete projecten, vaak multidisciplinair en geïntegreerd. Van ontwerp en engineering tot en met realisatie en onderhoud. Het gaat daarbij om onder meer viaducten, gemalen, zuiverings-, vergistings- en composteringsinstallaties, haven terreinen en loodsen, dijken en saneringsprojecten.

 

GMB Services B.V.

GMB Services ondersteunt opdrachtgevers met multidisciplinaire services, gericht op afvalwater-, drinkwater- en industriëleinstallaties. We onderhouden en renoveren zandfilters, bassins en pompinstallaties. Ook inspecteren, reinigen en renoveren we leidingen en rioleringen en voeren we bodemsaneringen uit.

 

 

GMB Rioleringstechnieken B.V.

GMB Rioleringstechnieken zorgt voor het inspecteren, reinigen en renoveren van leidingen en rioleringen. Door het gebruik van de nieuwste technologieën zoals strengrelining met UVuitharding, GVK dee l reparaties, innovatie WinLiner en robotfrezen zijn wij compleet in leidingrenovatie.

 

 

GMB BioEnergie B.V.

GMB BioEnergie exploiteert installaties gericht op bio-energie, grond- en voeding stoffen. Wij vergisten, ontwateren, en drogen organische reststromen op duurzame wijze tot bio-energie en meststoffen. Met de urine verwerkingsinstallatie SaNiPhos® worden de nutriënten stikstof en fosfaat terug gewonnen.

 

Contact

Wilt u weten wat GMB BioEnergie voor u kan betekenen?
Neem dan contact op met:
GMB BioEnergie B.V.
T 088-88 54 300
info@gmb.eu

 

« terug